2015-02-24 21:06:36

Raspored održavanja roditeljskih sastanaka

Obavještavamo sve roditelje učenika viših razreda da će se treći roditeljski sastanak u 2014./2015. šk. godini održati 4. ožujka u 18:00 sati.

Roditeljski sastanak za učenike nižih razreda održat će se prema sljedećem rasporedu:

1. a - 2. 3. u 17:00

1. b - 2. 3. u 17:00

2. a - 4. 3. u 17:00

2. b - 4. 3. u 17:00

3. a - 10. 3. u 17:00

3. b - 10. 3. u 17:00

4. a - 10. 3. u 17:00

4. b - 9. 3. u 17:00

PŠ Šemovci - 6. 3. u 12:00

PŠ Miholjanec - 5. 3. u 12:00

PŠ Hampovica - 5. 3. u 12:15

Posebni program - 4. 3. u 12:15


Osnovna škola prof. Franje Viktora Šignjara Virje